13 de noviembre de 2010

MAS DE 400 PLAZAS DE CENTROS DE MENORES UTILIZAN "XeCeMe"

Centros de Protección de Menores de las cuatro provincias están utilizando ya en esta 1ª Fase la Aplicación Informáticas de Xestión de Centros de Menores "XECEME", creada por AGACEME en colaboración con la empresa TRILEUCO Solutions. Esta Herramienta en alojamiento WEB recoge y facilita todo el proceso de intervención de los menores que son derivados por la Administración a nuestros Centros.
En esta 1ª Fase de implantación están participando los siguientes Centros:

- CENTROS PROPIOS DE LA XUNTA DE GALICIA:
* Centro Virxe do Carme de Ferrol
* Centro O Seixo de Vigo

- CENTROS CONCERTADOS COA XUNTA DE GALICIA:
* Centro de Día Oleiro - Lugo
* Centro de Día Dignidad - Lugo
* Casa de Familia Dignidad - Lugo
* Centro Inmaculada Niña - Viveiro
* Centro San Aníbal - Burela
* Casa de Familia Lar Muimenta - Cospeito
* Centro Fogar María Inmaculada - O Barqueiro
* Casa de Familia Dignidad - Fene
* Centro María Inmaculada Bañobre - Miño
* Centro Lar A Mercé - Oleiros
* Centro Agarimo - Arteixo
* Casa de Familia Minai - Santiago
* Centro Baoquivi - Ourense
* Casa de Familia Valdomiño - Ourense
* Centro Trinitarias - Vigo
* Centro Hogar San José - Vigo
* Centro de Día Mensajeros de la Paz - Vigo
* Casa de Familia Mensajeros de la Paz I - Vigo
* Casa de Familia Mensajeros de la Paz II - Vigo
* Centro de Día Cáritas - Vigo
* Casa de Familia Lar Lourizán - Pontevedra

En próximas fechas se irán incorporando nuevos Centros.

25 de octubre de 2010

A XUNTA SUBVENCIONA O PROGRAMA DE XESTION DE CENTROS DE MENORES DE AGACEME


A Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica que dirixe, Dª Mar Pereira Álvarez, tal e como nos prometera, concedeunos unha subvención de 30.000€ para finalizar o PROGRAMA DE XESTION DE CENTROS DE MENORES (XECEME) de AGACEME. Esta nova aplicación informática atópase nestes intres na súa fase piloto de implantación e esperamos que xa no prazo dun  mes se atope implantado en todos os centros que estaban interesados no seu uso.
Con esta aplicación conseguirase por primeira vez unificar e utilizar os centros galegos un mesmo programa de xestión ademais nela se recollen todos os protocolos e rexistros que actualmente están a utilizar os centros galegos.

24 de octubre de 2010

LA XUNTA SACA A GESTION PRIVADA EL CENTRO DE VALVERDE (OURENSE)


La Consellería de Traballo e Benestar anunció en el DOG del 19 de octubre el concurso para la gestión del Centro de Menores de Valverde - Allariz (Ourense).
En este nuevo Centro se atenderá a jóvenes de 16 a 21 años, tanto del sistema de protección como aquellos que cuenten con expediente de reforma.
Este Centro contará con módulos formativos que desarrollará personal de la Consellería de Educación, en concreto del Instituto Santa María de Europa de Ourense.
Este Centro, que ha sido rehabilitado con Fondos Europeos, consta de además del edificio noble, con dos edificios anexos, uno para talleres y otro dedicado a aulas, junto con 8.000 m2 de finca.
9 de octubre de 2010

POLITICA EQUIVOCADA


Temos que lamentar a falta de sensibilidade, profesionalidade e bo facer da Consellería de Traballo e Benestar e dos seus máximos responsables. Tristemente acaban de concertar un Centro de Menores Especializado para menores con trastornos de conducta - Terapéutico só baseándose en criterios económicos.
Mentras na nosa Autonomía os informes do Defensor del Pueblo e do Valedor do Pobo xunto coa Fiscalía Xeral en todos os seus informes falaban das malas instalacións do Centro Chavea e o que é máis importante, a falta de recursos especializados e terapéuticos en Galicia, por fin, un goberno decídese a facer algo: convoca un concurso, duplica as prazas, aumenta nun 36% o presuposto, todo elo para conquerir unha mellora e SORPRENDENTEMENTE, baixo criterios políticos e económicos, selecciona para este Centro á Entidade que oferta menos prazas e que ten a peor puntuación técnica.
Segundo o Comité de Expertos da Consellería de Traballo e Benestar a Fundación Lar Pro Saúde Mental é a que conta coa peor formación do seu persoal educativo e clínico, co peor itinerario de intervención terapéutica e educativa, co peor proxecto educativo, co peor regulamento de réxime interno de funcionamento. Prácticamente non conta con servizos de especialistas, non ten ningún programa de boas prácticas, non vai prestar ningún servizo complementario aos menores que atenda, prestará o peor servizo post-institucional aos menores que pasen polo seu Centro, xunto a que ten o peor plan de formación de todas as Entidades presentadas. Por todo isto a Comisión Técnica valorouna como a peor oferta das catro que se presentaban e sorprendentemente consegue gañar o Concurso porque é a máis barata.
Lamentamos que a nosa Conselleira, Dª Beatriz Mato, amose tan pouca sensibilidade e respeto hacia os nenos e nenas máis desfavorecidos da nosa autonomía. Se esta é a política desta Conselleira imos por moi mal camiño.

26 de septiembre de 2010

INAUGURACIÓN NOVA CASA DE FAMILIA EN OURENSE

A cidade de Ourense conta cun novo Centro de Menores, en concreto,  trátase dunha Casa de Familia con capacidade para acoller 8  menores. Este novo recurso concertado coa Conselleria de Traballo e Benestar, foi adxudicado a Entidade Asociación de Iniciativa Social Berce con sede en Vigo. O centro que se chama Casa-Fogar Berce Os Cativos foi inaugurado pola Conselleira Beatriz Mato, acompañada pola Secretaria Xeral deFamilia e Benestar Susana López Abella e o Delegado da Xunta en Ourense Rogelio Martinez.

18 de julio de 2010

A CIDADE DE OURENSE CONTARÁ CUN NOVO RECURSO RESIDENCIAL


A Consellería de Traballo e Benestar ven de adxudicar á Asociación viguesa Berce, que preside, Miguel Angel Yagüe, un novo recurso residencial de 8 prazas na cidade das Burgas. Este Fogar Funcional ou Casa de Familia, que é o carto recurso co que conta esta Entidade virá a suplir a escaseza de plazas que presenta a provincia de Ourense, e en concreto a Cidade. De cumprirse todos os prazos atoparase en funcionamento na segunda quincena do mes de setembro.

ALDEAS INFANTILES INAUGURA UN CENTRO DE DIA EN PONTEAREAS - PONTEVEDRA


La Conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, junto con la Secretaria Xeral de Familia e Benestar, Susana López Abella, inauguró el nuevo Centro de Día que la Consellería pone en marcha en la ciudad de Ponteareas. Este Centro, que contará con 10 plazas y con un presupuesto de 150.000 €, que financia íntegramente la Consellería, fue adjudicada su gestión, en concurso público, a la Entidad Aldeas Infantiles, que preside en Galicia, Rosa Freire.
Este nuevo Centro fue explicado pormenorizadamente por la directora del área de atención de día de Aldeas Infantiles en Galicia, Elvira Peña.

UN NUEVO RECURSO DE INTERVENCION TERAPEUTICA EN EL SISTEMA DE PROTECCION GALLEGO


La Universidad de La Coruña y la Secretaría Xeral de Familia e Benestar desarrollan un Programa Piloto de Intervención Terapéutica con menores de las provincias de La Coruña y Lugo.
La Unidad de Intervención e Investigación Familiar de la UDC, que dirige el profesor Valentín Escudero, y con más 10 años de experiencia, y la Secretaría Xeral de Familia e Benestar, que dirige Susana López Abella, firmaron un Convenio de colaboración el pasado día 9 de julio en la sede de la Unidad de Intervención en Ferrol, para desarrollar un Programa Piloto de Intervención, Estudio y Valoración de menores y sus familias que se encuentren dentro del sistema de protección autonómico. En la firma de este Convenio asistieron responsables territoriales de los equipos de menores de La Coruña y Lugo y miembros de la Junta Directiva de AGACEME.

MAS DE 130 EDUCADORES Y TECNICOS EN LOS CURSOS DE INTERVENCION FAMILIAR

Con el Curso celebrado en Lugo sobre Intervención Familiar na Protección de Menores, más de 130 profesionales de Centro de Menores, Equipos Técnicos de la Xunta y otras Entidades, todos ellos ligados al sistema de protección de menores de Galicia, se han formado en la 1ª Fase del Plan de Colaboración de la Unidad de Intervención Familiar de la Universidad de La Coruña y AGACEME.
En estos primeros cursos,  que dirige el profesor Valentín Escudero, hemos visto la necesidad de realizar nuevas acciones formativas y de intervención en torno al menor y su familia.
En el curso que celebramos en Dignidad Lugo, 42 profesionales asistieron a los talleres y a las explicaciones impartidas por D. Valentin Escudero Carranza.


4 de julio de 2010

CURSO FORMATIVO OBTENCION ISO 9001
AGACEME en colaboración co INTRESS organiza un programa formativo para a obtención da ISO 9001:2008.
O pasado 21 de xuño reunímonos en Santiago con representantes das Entidades e do INTRESS que a partir do mes de outubro realizarán un Programa Formativo en Rede para implantación da Norma ISO.
Sete Entidades que participaron na I Edición do Curso de Programación Educativa baixo a óptica da xestión da calidade continuarán este ano cun programa formativo específico para a obtención da Certificación de Calidade ISO 9001:2008. As Entidades participantes son:
- Hermanas Trinitarias de Vigo
- Deputación de A Coruña - Fogar Infantil Ferrol
- Asociación Fogares e Apoio ao Menor Lar
- Cáritas Diocesana de Tui - Vigo
- Fundación Internacional O Belén - Centro Montefiz
- Padres Somascos
- Asociación Dignidade Lugo

BEATRIZ MATO VISITA DIGNIDAD FERROL


A Conselleira de Traballo e Benestar, Dª Beatriz Mato Otero, visitou a Asociación Dignidad Ferrol para coñecer os seus programas e actividades. Nesta visita coñeceu o traballo que esta Asociación ven prestando desde o ano 2000 coa Casa de Familia que ten no Concello de Fene -  A Coruña.
Nesta visita, na que se reuniu cos membros da Xunta Directiva de Dignidad Ferrol, a súa Presidenta, Lola Romero, explicoulle os diferentes Programas con que conta a Entidade, entre outros, Comedores Sociais, Tendas Solidarias, no ámbito de menores, a Casa de Familia, así como os Programas de Emerxencia Social.

20 de junio de 2010

CURSO DE INTERVENCION FAMILIAR CON MENORES OURENSE


Este sábado 19 de junio más de 40 profesionales participaron en el Curso de Intervención Familiar na Protección de Menores que se celebró en el Colegio Miraflores de Ourense. En una jornada intensa junto con el profesor Valentín Escudero trabajamos y compartimos múltiples experiencias.


13 de junio de 2010

A SECRETARIA XERAL COÑECE OS CENTROS DE DIGNIDAD LUGO


O pasado xoves 10 a Secretaria Xeral de Familia e Benestar, xunto co Xefe Territorial da Consellería de Traballo e Benestar en Lugo, visitaron os tres Centros que esta Entidade ten Concertados con dita Secretaría Xeral.
A Secretaria Xeral estivo no Centro de Atención de Día, visitou tamén a nova Casa de Familia con que conta esta Entidade, coñecendo as súas instalacións e ao equipo educativo. Nesta visita tamén acompañaron os responsables do Equipo Técnico de Menores, outros directores de Centros de Lugo e os membros da Xunta Directiva de AGACEME, encabezados polo seu Presidente.
Máis tarde a Secretaria e o Xefe Territorial tiveron un pequeno encontro cunha parte dos usuarios do Centro de Día e de medidas de réxime aberto Dignidade Oleiro. Neste recurso de reforma, compartiu un café cos usuarios e coñeceu os seus programas e ao equipo de intervención socioeducativa.
Nesta visita foi guiada polo Presidente de Dignidade Lugo, Fernando Pérez Lozano, e diferentes membros da Xunta Directiva, como Marcos Zapata, Ana Pérez, etc.

OS CENTROS DE MENORES ACCEDEMOS ÁS AXUDAS DOS LIBROS DE TEXTO


Tras e como se nos prometera na reunión que mantivemos o pasado 3 de marzo  na Dirección Xeral de Centros e Recursos  Humanos da Consellería de Educación, ésta estableceu nas axudas para compra de libros de texto no vindeiro curso que os menores que se atopasen en tutela, garda ou atención de día internados en algún centro de menores accederán á axuda máxima e a tramitarán os directores dos centros.
No seguinte enlace podedes acceder á convocatoria da Gratuidade Solidaria, que é como se chama o Programa para as axudas dos libros de texto:  

4 de junio de 2010

LA SECRETARIA XERAL VISITARÁ DIGNIDAD LUGO

El próximo 10 de junio, Dª Susana López Abella, Secretaria Xeral de Familia e Benestar, visitará la nueva Casa de Familia que la Entidad Dignidad Lugo abrió recientemente en esta ciudad. En esta visita también realizará un encuentro con los jóvenes que se encuentran en el Centro de Día Dignidad Oleiro. En este Centro se atienden acutalmente a casi una cincuentena de jóvenes que se encuentran con medidas judiciales, ya sea libertad vigilada, asistencia centro de día, etc. En este encuentro la Secretaria Xeral escuchará de los propios usuarios sus demandas e inquietudes.

DIGNIDAD LUGO E O CONCELLO ASINAN UN CONVENIO PARA A PROMOCIÓN DA SAÚDE E ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SAUDABLES

 Convenio asinado coa Asociación Dignidade Lugo ten como obxectivo o desenvolvemento de actuacións que fomenten a integración dos menores e adolescentes en risco e conflito social que están adscritos nos diferentes centros e programas que desenvolve a entidade, concretamente aquelas que favorezan a promoción da saúde a adquisición de hábitos saudables, e que todas aquelas que favorezan condutas afastadas dos riscos e perigos do consumo de drogas. As actuacións son desenvoltas a través de talleres e charlas por medio de materiais dos que se dispón o servizo municipal de prevención de drogas.


Este Convenio foi firmado por D. Fernando Pérez Lozano, presidente da Asociación Dignidade Lugo e a Concelleira de Benestar Social e Igualdade, Dª Carmen Basadre.


29 de mayo de 2010

CONVIVENCIA NO PARQUE BRACALANDIA - PORTUGAL

O pasado 8 de maio o Centro de titularidade da Xunta de Galicia O Seixo, xunto cos concertados Fogar de San Xosé e Trinitarias, todos eles da cidade de Vigo, realizaron unha saída de convivencia ao Parque de Atraccións Bracanlandia en Portugal. Nela participaron os menores destes Centros xunto cos seus educadores, sendo máis de 65 os asistentes.
Aínda que o día non axudou xa que choveu todo o día, a experiencia foi valorada moi positivamente tanto polos rapaces como polos educadores asistentes.
Nesta saída manifestáronse os valores de solidaridade, compañeirismo, etc., disfrutando todos dun día diferente e con gañas de repetir outras experiencias similares.23 de mayo de 2010

COMIENZA EL CURSO DE INTERVENCION FAMILIAR EN A CORUÑA

Podeis ver las fotos de los 45 educadores y técnicos de menores que comenzaron el curso de Intervención Familiar na Protección de Menores. Estratexias para a creación de alianzas de traballo con clientes obrigados, que imparte el profesor Valentín Escudero en el Centro de Menores Lar A Mercé de Oleiros - A Coruña.20 de mayo de 2010

MATERIAL PARA EL CURSO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

Descarga aqui el MATERIAL de los CURSOS DE INTERVENCION FAMILIAR que organiza AGACEME, impartidos por el profesor VALENTIN ESCUDERO.
Este es el enlace donde puedes descargarlo (si no te funciona el enlace desde aquí, puedes copiarlo y pegarlo directamente en tu barra del navegador):
 http://www.jcyl.es/web/jcyl/Familia/es/Plantilla100/1131977375658/_/_/_   y descargar la GUIA PRACTICA PARA LA INTERVENCION FAMILIAR.

18 de mayo de 2010

NUEVO CONVENIO LABORAL

En el BOE del 17 de mayo de 2010 se publica el 1 Convenio Colectivo Sectorial de Reforma y Protección de Menores. Es la primera vez que el sector cuenta con un Convenio que regula la actividad laboral del personal de los centros, programas o servicios a los menores en España.

En este sentido AGACEME organiza tres Reuniones Informativas para los Titulares de los Centros o Programas  que se llevarán a cabo en el Centro Inmaculada Nena de Viveiro, Agarimo de Arteixo y Hogar Santísima Trinidad de Vigo.

PODEIS DESCARGAR ESTE CONVENIO EN EL SIGUIENTE ENLACE: