16 de enero de 2011

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS CON PROBLEMAS COS SEUS FILLOS


A Consellería de Traballo e Benestar renovará coa Asociación Galega de Terapia Familiar o Programa de Atención a familias con problemas cos seus fillos. Este Programa, que se desenrola nas 4 provincias a través de terapeutas familiares que desenrolen a súa actividades en consultas privadas, está dirixido para a atención de diversas problemáticas familiares, como poden ser dificultades na aula e no centro escolar, absentismo escolar, dificultades para o cumprimento e acatamento de normas, así como o seu establecemento polos pais, predelicuencia (furtos, gamberrismo, etc.), dificultades na convivencia familiar, agresividade cara aos seus membros, consumo e abuso de drogas, conduta agresiva e violencia, delincuencia e problemas coa lei, desdobramente e desestructuración parental, etc.
Para este Programa a Consellería destina 80.000 € que se reparten da seguinte forma: 17.500 € para coordinación do Programa, 60 € por cada sesión terapéutica, 120 € por cada asistencia a xuizo e a razón de 6 € para o seguemento post-institucionalizado por teléfono. 

9 de enero de 2011

EL CENTRO DE VALVERDE LO GESTIONARA IGAXES3

Santiago, 10 de diciembre de 2010 – Igaxes3 es la organización seleccionada en concurso público por la Secretaría Xeral de Familia e Benestar para gestionar la vivienda tutelada del Centro Valverde para la Atención Sociolaboral de Jóvenes (Allariz, Ourense).

ACLAD ALBORADA DE VIGO ADJUDICATARIA DE UN CENTRO DE DÍA DE 20 PLAZAS


La Asociación Alborada que contaba a través de Convenio con un Centro de Día de 20 plazas ha sido la adjudicataria por cuatro años en Contrato de Prestación de Servicio Público de la gestión de estas 20 plazas. La Asociación Alborada, única entidad que se presentó al concurso, ofertó un precio 4,5% por debajo del que establecía la Consellería, resultando el precio plaza/día ocupada de 40€.