2 de abril de 2011

AGACEME RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea General de Socios de AGACEME y tal como establecen sus estatutos, cada dos años, ha elegido una nueva Junta Directiva. En esta nueva etapa han salido elegidos:

PRESIDENTE: TITO RODRIGUEZ PIÑON
VICEPRESIDENTE: JESUS IGLESIAS VAZQUEZ
SECRETARIA: MARIA DE LOS ANGELES OVIEDO
VOCALES:
ROSA MARIA CORRAL
ARSENIO TREJO LOPEZ
ALEJANDRO ROMERO MARTIN

DIGNIDAD E O CONCELLO DE BURELA ASINAN UN CONVENIO


A Asociación Dignidade Lugo, que preside D. Fernando Pérez Lozano, asinou un Convenio de colaboración co Concello de Burela, representado polo seu alcalde, D. Alfredo Llano. Este Convenio recolle a colaboración entre estas dúas institucións para que a Asociación Dignidade Lugo realice tarefas de formación e intervención con adolescentes con problemas de consumo de drogas.
O Concello de Burela é o titular da UAD (Unidade Asistencial de Drogodependencias) da Mariña, que presta servizo a todos os Concellos da Mariña.