29 de mayo de 2011

OCHO CENTROS DE AGACEME SE AUDITAN PARA OBTENER LA ISO:9001


AGACEME ha seleccionado a la Certificadora Bureau Veritas para que el próximo otoño audite a las Entidades que han realizado el curso de Consultoría de Calidad, organizado por AGACEME e impartido por INTRESS.
Los Centros que serán auditados son:
- Centro Lar A Mercé - Oleiros A Coruña
- Casa Miani - Santiago
- Centro de Día Cáritas Diocesana de Tui-Vigo - Vigo
- Centro Santísima Trinidad - Vigo
- CIEMA - Lugo
- Centro de Atención de Día Abeiro - Lugo
- Casa de Familia Dignidad - Lugo
- Hogar Infantil - Ferrol

OS CENTROS DE EXECUCIÓN DE MEDIDAS XUDICIAIS EN MEDIO ABERTO A CONCURSO

A Consellería de Traballo e Benestar saca a concurso os de Centros de  EXECUCIÓN DE MEDIDAS XUDICIAIS EN MEDIO ABERTO DE MENORES INFRACTORES AO ABEIRO DA LEI ORGÁNICA 5/2000 REGULADORA DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS MENORES A TRAVÉS DE CENTROS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MEDIO ABERTO (C.I.E.M.A.).
Todo parece, ao presentarse ao concurso so as actuais entidades que están xestionando estes Centros, Asociación Dignidad Lugo, Centro Trama en Ourense, Asociación Arela, Pontevedra e Vigo e a Fundación Camiña Social en A Coruña, que serán estas mesmas entidades as gañadoras do Concurso.
A Consellería de Traballo e Benestar sacou a concurso estes Centros por un total de 1.209.000 € anuais.

LOS CENTROS DE REFORMA GALLEGOS SALEN A CONCURSO

La Consellería de Traballo e Benestar ha sacado por primera vez a concurso público la gestión de los centros propios de reeducación Concepción Arenal de A Coruña, Monteledo de Ourense y el Centro Terapéutico Montefiz de Ourense.
La Consellería los ha licitado por el importe total de 6.719.680 € (sin IVA) anuales.
Actualmente estos centros venían siendo gestionados los dos primeros por la Fundación Camiña Social y el Terapéutico por la Fundación Internacional O Belén. A este concurso se han presentado, además de estas mismas Entidades, la Fundación Diagrama y Grupo Norte y al Centro Terapéutico sólo la Fundación O Belén.
La Consellería de Traballo e Benestar es la primera vez que para el concurso de gestión de un Centro de Menores, sólo contará un 20% la oferta económica.